Balle Borgerhus

LYKKESHOLMVEJ 1 - 8444 BALLE


Arrangementer 2020

Dato

Arrangement

Lørdag 1. februar

Koncert med Blackbirds kl. 20.00  -  info

Søndag 23. februar

Fastelavnsfest kl. 14.00 -  info

Lørdag 21. marts

Dilettant på Hoed Kro kl. 18.00

Tirsdag 23. juni

Sankt Hans fejring på Åvangen

Lørdag 15. august

Sommerfest fra kl 9.00 -  info 

Fredag 23. oktober

Børnedisko med Allan Aabenhuus - aflyst

Lørdag 14. november

Liv i Forsamlingshusene kl. 18.00 - aflyst

Søndag 22. november

Julebanko kl. 14.00 - aflyst

Fredag 27. november

Gløgg i Borgerstuen kl. 15.00 - aflyst

Fredag 27. november

Tænding af juletræ kl. 17.00 - aflyst

Balle Borgerhus

Lykkesholmvej 1 - 8444 Balle

Mail: info@balleborgerhus.dk