Flagdage 2020

Dato

Anledning

Søndag 12. april

Påskedag

Fredag 8. maj

Store Bededag

Torsdag 21. maj

Kristi Himmelfart

Søndag 31. maj

Pinsedag

Fredag 5. juni

Grundlovsdag

Lørdag 13. juni

Våbenbrødre 100 år

Mandag 15. juni

Valdemarsdag

Lørdag 15. august

Sommerfest

Lørdag 5. september

Danmarks Udsendte

Balle Borgerhus

Lykkesholmvej 1 - 8444 Balle

Mail: info@balleborgerhus.dk