Nyheder - aktuelt


GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 14.03.2024 kl. 19.00

I Borgerhusets lokaler

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 3 og 4

          Modtager genvalg: Søren, Jan & Kim

      9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

    10. Valg af revisor og revisorsuppleant

    11. Valg/nedsættelse af udvalg

    12. Evt.


Emner til drøftelse ud over dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7 marts 2024.

Foreningen vil være vært med en øl/vand, kaffe/te og en bid brød efter mødet.

På bestyrelsens vegne – Jesper, Formand


-----------------------------0-------------------------


TILMEDING TIL Tirstrup-Balle MESTERSKABET ER NU ÅBENT

SE MERE HER

 


Balle Borgerhus

Lykkesholmvej 1 - 8444 Balle

Mail: info@balleborgerhus.dk