Hjem


Balle Borgerhusforening, som ejer Borgerhuset, har som primært formål at drive Balle Borgerhus som et aktivt samlingssted for borgerne i Balle og omegn. Et samlingssted, hvor det sociale sammenhold og netværk styrkes på tværs af alder og interesse. Endvidere med Balle Borgerhus som centrum aktivt at medvirke til bevarelse, styrkelse, udvikling og gennemførelse af aktiviteter inden for Kultur- og fritidsområdet.

Foreningen er også ansvarlig for at bevare/forny eksisterende opgaver af servicemæssig karakter (f. eks. Flagalléen i Balle) og eventuelt udvikle og tilbyde nye relevante servicemæssige opgaver.

Sidst men ikke mindst administrerer foreningen udlejning af lokaler til pri-vate arrangementer, virksomheder, og foreninger.

Balle Borgerhus

Lykkesholmvej 1 - 8444 Balle

Mail: info@balleborgerhus.dk