Balle Borgerhus

LYKKESHOLMVEJ 1 - 8444 BALLE


BestyrelsenTelefon

Finn Harding

formand

5127 7271

Jens Kannegaard

næstformand

3024 5244

Svend Erik Klemmensen


2483 7206

Jørgen Brøgger

suppleant

2020 3041

Bodil Pindstrup

suppleant

4079 4019

Lars Kjær


7170 7046

Ernst Thygesen


2307 4011

Kim Pedersen


2346 3157

Gregers Vester


2140 8849

Lisbeth Sørensen

kasserer

4074 1093

Kurt Kjeldsen


4034 6252

Balle Borgerhus

Lykkesholmvej 1 - 8444 Balle

Mail: info@balleborgerhus.dk