BestyrelsenTelefon

Finn Harding

formand

5127 7271

Svend Erik Klemmensen

næstformand

2483 7206

Jørgen Brøgger

suppleant

2020 3041

Bodil Pindstrup

suppleant

4079 4019

Lars Kjær


7170 7046

Ernst Thygesen


5195 4818

Kim Pedersen


2346 3157

Gregers Vester


2140 8849

Lisbeth Sørensen

kasserer

4074 1093

Lena Hass


4095 1194

Balle Borgerhus

Lykkesholmvej 1 - 8444 Balle

Mail:  info@balleborgerhus.dk